Truyện xã hội
Thằng nhóc (Update phần 8)
Hồi ký nữ tù (Update phần 9)
Thiên thần hội (Update phần 33) - 69deluxe
Tổ chức Mỹ nhân (Update phần 7)
Quỳnh (Update phần 20) - Vân Anh
Tình muộn (Update phần 12)
Nhã Phương (Update phần 69) - 69deluxe
Phận gái giang hồ (Update phần 4)
Người bảo vệ (Update phần 92) - Cu Zũng