Truyện teen
1 năm thử thách (Update phần 20)
Mùa hạ đầu tiên (Update phần 69)
Hồi ký nữ tù (Update phần 9)
Gấu mẹ vĩ đại (Update phần 51)
Đánh mất thanh xuân (Update phần 9)
Chuyện tình buồn (Update phần 50)
Nụ cười tỏa nắng (Update phần 128)
Xóm nghèo (Update phần 95)