Truyện dịch
Trái tim người mẹ (Update phần 8) - kiehry
Sóng gió gia tộc (Update phần 6)
Chuyến xe bus số 13 (Update phần 258)
Cha con chung vợ (Update phần 117)
Tình nghiện (Update phần 62)
Cắm trại cùng me (Update phần 4)
Lời hứa của mẹ (Update phần 2)
Cưỡi ngựa cùng mẹ (Update phần 7)
Tình cấm (Update phần 8)