Truyện cổ trang
Ý loạn tình mê (Update phần 11) - Traidamdulich
Cây gạo thôn Đông (Update phần 3)
Siêu cấp dâm phụ (Update phần 4)
Vô hình thần công (Update phần 203) - Tiểu Long
Anh hùng tại linh giới (Update phần 31)
Con cu vô địch (Update phần 12) - Tiểu Long
Hoán đổi thân xác (Update phần 2)